אמנת נותני השירות של yep


מומלצי yep חתומים על אמנת השירות של האתר, נותני שירותים שאינם עומדים בכללי אמנת השירות מוסרים מהאתר במיידי.

עיקרי האמנה

  • תמחור ותנאי תשלום הוגנים כנהוג בתחום העיסוק של נותן השירות.
  • עמידה בהתחייבות נותן השירות למחיר שנקבע (בתחומים בהם הצעת המחיר סוכמה סופית במעמד הזמנת השירות), ללא תוספות לא ידועות מראש בתשלום.
  • מתן הסבר ברור על תוכן השירות שייסופק ותיאום ציפיות מלא והוגן מול הלקוח.
  • לבצע את העבודה או השירות הנדרש בצורה מקצועית, איכותית ואמינה.
  • לא לנצל לרעה את חוסר הידע של הלקוח במתן השירות.
  • התנהגות מכובדת ומנומסת בנותן שירות.
  • מתן השירות במסגרת זמן סבירה ללא סחבת של זמן.
  • נותן השירות יספק אחריות על השירות/ מוצר לפרק זמן סביר (כפי שנהוג בתחומו).
  • כל האינפורומציה שרשומה בעמוד העסק מאומתת ומדוייקת ללא סילוף עובדות.

מומלצי yep מחויבים לאמנת השירות של האתר,כל נותן שירות עם חותמת של מומלץ yep עבר סינון
קפדני של מנהלי האתר כדי שאתם תקבלו שירות VIP.

נותן שירות או ספק אשר לא יעמוד באחד או יותר מסעיפי האמנה בבדיקות התקופתיות ו/או בעקבות פניית לקוחות, יוסר לאלתר מהאתר.