הפקעת מקרקעין בצפת

2 עסקים

חליחל המאם

ירושלים 129 צפת

פריימן ברוך

החרמון 1 רמת רזים צפת