הפקעת מקרקעין בצפת

2 עסקים

פריימן ברוך

החרמון 1 רמת רזים צפת

חליחל המאם

ירושלים 129 צפת