הפקעת מקרקעין בקרית אונו

1 עסקים

הימן בנימין עו"ד

המעפילים 3 קרית אונו