הפקעת מקרקעין בקרית אתא

1 עסקים

אב אברהם שטרית, עו"ד

ת.ד 1041 קרית אתא