הפקעת מקרקעין בבני ברק

1 עסקים

אוסטשינסקי צפריר, עו"ד

ז'בוטינסקי 168 בני ברק