מחירון / שימושון עורך דין מיסים

מחירון מומלץ

ייעוץ בדיני מסים

שכר הטרחה המינימלי שנקבע על ידי לשכת עורכי הדין לפגישת ייעוץ עם עו"ד בתחום המסים

541 ₪ ומעלה

ייעוץ בדיני מסים - לרבות מסמכים

שכ"ט מינימלי לעורך דין בתחום המסים לפגישת ייעוץ, לרבות בדיקת מסמכים

907 ₪ ומעלה

פגישת ייעוץ או ישיבה שלישית ואילך

שכר הטרחה לפי הנחיות הלשכה, לכל פגישה או ישיבה מעבר לשתיים הראשונות

640 ₪ ומעלה

ניסוח ושליחת התראה

הכנת התראה בכתב ושליחתה לצדדים בהסדר המשפטי

235 ₪ ומעלה

ניסוח תצהיר

תעריף מינימלי להכנת תצהיר בעל תוקף משפטי והחתמה של המסמך

435 ₪ ומעלה

ניסוח כתב הרשאה

גובה מינימלי של שכר הטרחה להפקת כתב הרשאה בלתי-חוזר או כללי

435 ₪ ומעלה

הכנת חו"ד

עלות הכנת חוות דעת משפטית. תעריף זה נקבע על ידי לשכת עורכי הדין בישראל

907 ₪ ומעלה

ייצוג בענייני במס הכנסה

הגשה וייצוג בנושאי מס ועררים רלוונטיים, יהיה שכר עורך הדין לפי ערך של 7.5 אחוזים מהסכום השנוי במחלוקת ולא נמוך מ-1,505 ₪

7.5%

עריכת ערעור בנושא מס, ארנונה והיטלים

השכר נוגע למתן שירות מחוץ לבית המשפט, בערך של 7.5% מגובה הסכום המדובר, במינימום של 859 ₪

7.5%

תביעה כספית בסכום הקטן מ-26,376 ₪

ההנחייה לגביית שכ"ט בגובה של 15% מהסכום הנדון ולא פחות מ-794 ₪

15%

תביעה בסכום 26,376-107,217 ₪

שכר הטרחה שייגבה הוא עשירית מהסכום המדובר, וגבוה מ-3,963 ₪

10%

תביעה בסכום 107,218-1,053,628 ₪

השכר הוא עשרה אחוזים מהמדרגה הקודמת בתוספת 4% מהיתרה ולא פחות מ-10,722 ₪

4%

תביעה בסכום 1,053,629 ₪ ומעלה

שכר הטרחה של עורך הדין ייגזר מסכום התביעה בגובה שייקבע ע"י הלקוח ופרקליטו ולא יפחת מ-49,361 ₪

49,361 ₪ ומעלה

ערעור לביהמ"ש המחוזי

שכר עוה"ד המקובל הוא מחצית השכר ששולם בערכאה הראשונה, ובגובה מינ' של 5,354 ₪

2-7.5%

ערעור לביהמ"ש העליון

גובה שכר הטרחה הוא חצי מהשכר שנקבע במהלך הראשון, וגבוה מ-7,105 ₪

2-7.5%
טיפים שימושיים

ארנונה

הארנונה היא מס עירוני שמוטל על בעלי נכס ומשולם לרשות המקומית שבשטחה נמצא הנכס - תעריף המס משתנה בין ערים ובהתאם למיקום הנכס בעיר, כמו כן - ישנם בעלי נכס שזכאים לפטורים והנחות


מס רכוש

הממשלה מטילה מס רכוש על קרקעות וסוגי רכוש שונים (ציוד מסחרי ותעשייתי, כלי רכב ועוד) - האופן שבו נקבע ערך הרכוש שעל פיו נגבה המס עשוי להיות מורכב מאוד


מס רכישה

תשלום מס הרכישה הופחת בצורה ניכרת מאוד בשנים האחרונות וכיום יחידים אינם מחוייבים לשלם אותו - שיעור המס נגזר מסכום קבוע או בהתאם לשוויה של המכירה


תכנון מיסים

יזמים ובעלי עסקים נאלצים להתמודד עם תשלומי מיסים שעשויים לפגוע לא אחת בכדאיות המהלכים הפיננסיים של עסקיהם - תכנון מס לקוי עשוי להוביל לביצוע עבירות מס מיותרות ופליליות ולכן נדרש להסתייע בעו"ד שמומחים בדיני מיסים


מס חברות

מיסוי חברות מושפע מאופי החברה - האם היא תאגיד, חברת בת או שותפות - ובין המיסים המוטלים ניתן למנות את מס החברות ומיסי תאגידים בנוסף למס הכנסה ועוד


מע"מ

המדינה מטילה מס ערך מוסף על צריכה - הערך המוסף הוא אותו הפרש שקיים בין מחיר המוצר הסופי לבין מחיר התשומות ששימשו את הגורמים השונים בתהליך הייצור


מיסוי על אופציות

חברות רבות בענף ההייטק ותעשיית הטכנולוגיה העילית כוללים בתנאי השכר לעובדים גם הכנסה מאופציות - זוהי הכנסה לכל דבר ועניין וחלים עליה דיני מיסוי לא פשוטים


מיסוי בשוק ההון

מערכת המיסים המוטלת על המשקיעים בשוק ההון עשויה להוות גורם רב השפעה על מערכת השיקולים שלהם - לעיתים היא גורמת לעסקה להיות לא כדאית ולפעמים משתלמת מאוד


מיסוי עמותות

בעמותות גדולות היקף, אף שהן פועלות ללא מטרות רווח, בכירי העמותה הם בדר"כ לא מתנדבים - לכן העמותה מחויבת בתשלום מיסים ואף מחויבת בדיווח שוטף על הכנסותיה והוצאותיה


מקלטי מס

חברות ואף יחידים במגזר העסקי משקיעים לא מעט מאמצים כדי למצוא את אקלים המס המשתלם ביותר עבורם - שימוש במדינות אחרות כמקלט מס גם ממזער את התערבות המדינה בעסקי הפרט

חוות דעת אחרונות
לא נמצאו חוות דעת
הצעות מחיר

לא נמצאו הצעות מחיר