מחירון / שימושון במות לאירועים

מחירון מומלץ

במה לחופה

מחיר לכל מ"ר לבמה ארעית עליה מוקמת החופה. לא כולל עיצוב והרכבת חופה

200-300 ₪

במה קטנה למופע

עלות במה מוגבהת למופעים או אירועים למ"ר, כאשר הבמה בשטח קטן. כולל הרכבה ופירוק

100-150 ₪

במה בינונית למופע

מחיר מ"ר לבמה סטנדרטית מוגבהת

80-135 ₪

במה גדולה למופע

תעריף להקמת והשכרת במה גדולה לכל מ"ר, למופעים או אירועים

75-125 ₪

במה עגולה קטנה

מחיר למ"ר לבמה בעלת צורה מעוגלת לצפיה ב-360 מעלות

150-200 ₪

במה עגולה בינונית

עלות הבמה לכל מטר, כולל הרכבה ופירוק

125-180 ₪

במה עגולה גדולה

עלות למטר רבוע, לרבות התקנה ופירוק במקום האירוע

100-160 ₪

במה צפה

מחיר לבמה צפה על המים לכל מ"ר, כולל הרכבה ופירוק במקום

200-400 ₪

מסלול דוגמנות

עלות מ"ר לבמה מוארכת ומוגבהת לתצוגות אופנה או מופעים עם במה במבנה מיוחד שנכנסת לשטח הקהל

75-150 ₪

סטנד תאורה

מחיר להשכרת סטנד תאורה קטן לאירוע שלם, כולל הובלה והקמה במקום האירוע

100-250 ₪

מגדלי תאורה והגברה

עלות השכרה למגדל תאורה או הגברה מאסיבי יחיד, כולל הקמה

400-2,000 ₪

רחבת ריקודים

תעריף למ"ר להקמת רחבה ארעית מוגבהת בשטח או בגינה פתוחה

50-250 ₪

מדרגות זמניות

עלות הרכבת גרם מדרגות זמני במקום אירוע או מדרגות לבמה, כולל מעקה

300-1,000 ₪

מעקות זמניים

מחוייב בחוק לבמות ומשטחים שגובהם מעל 60 ס"מ, המחיר למטר רץ

20-100 ₪

קוליסות

עלות קוליסה או פרגוד סטנדרטיים לאירוע אחד, להפרדה, קירוי או הקמה כעורף ובצדי במות

100-200 ₪
טיפים שימושיים
חוות דעת אחרונות
לא נמצאו חוות דעת
הצעות מחיר

לא נמצאו הצעות מחיר