מחירון / שימושון עורך דין מקרקעין

מחירון מומלץ

פגישה ראשונה עם עו"ד למקרקעין

תעריף מינימלי לפגישת ייעוץ ראשונה או שניה בנושא מקרקעין

541 ₪ ומעלה

פגישה ראשונה עם עו"ד למקרקעין הכוללת סקירת מסמכים

כהנחיית הלשכה לתעריף מינימום בייעוץ ראשוני + בדיקת מסמכים

907 ₪ ומעלה

פגישה שלישית ואילך

לאחר שתי הפגישות הראשונות, סכום המינימום המקובל יהא 640 ₪

640 ₪ ומעלה

ייעוץ שוטף בענייני מקרקעין

עלות שעת ייעוץ של מומחה בדיני מקרקעין לעסקים ויזמים העוסקים בנכסי דלא ניידי

300-1,000 ₪

עריכת חוזה שכירות למגורים

כחלק נגזר מגובה השכירות השנתית המשולמת בעבור הדירה או הבית

0.04

עריכת חוזה שכירות לעסק

החלק הנגזר מהשכירות השנתית שתשולם בעבור בית העסק (בערך של שכירות חודשית אחת)

0.08

רישום מבנה למגורים מקבלן

הסכום הנהוג הוא בגובה של אחוז אחד מערך הנכס

0.01

רישום מקרקעין מתוקף ירושה

סכום מינימלי לטיפול ברישום מסוג זה ליח' אחת, בנפרד מתשלומים להשגת צו הירושה

1,859 ₪ ומעלה

רישום נכס או מגרש עד 538,210 ₪

כאשר מבצע הרישום הוא אדם אחר ממי שערך את החוזה

עד 5,382 ₪

רישום נכס או מגרש בסכום הגבוה מ-538,210 ₪

במידה והרושם אינו עוה"ד שערך את חוזה המקרקעין המקורי, יגבה הוא 1% עבור ה-538,210 ₪ הראשונים ו-0.75% מהיתרה

5,382 ₪ ומעלה

רישום מחודש ללא פניה לבית הדין

במקרים אלה נהוג לגבות מחצית משכה"ט שנקבע לפעולות מכר בסכום דומה

0.5

רישום מחודש עם פניה לבית דין

מקרים אלו נידונים כפעולות מכר סטנדרטיות ובהתאם, נגבה מלוא הסכום

1

חוזה רכישה שלא ניתן להעריך כספית

בחוזים מסוג זה יוסכם התעריף מראש בין עוה"ד והלקוח, כאשר יהיה הוא לכל הפחות 1,166 ₪

1,166 ₪ ומעלה

חוזה רכישה מתחת ל-80,654 ש"ח

הסכום הנהוג הוא לרוב 2% מערך החוזה, במינימום של 671 ₪

671 ₪ ומעלה

חוזה רכישה 80,655-320,572 ₪

שכר הטרחה יחושב לפי 2% לסכום הנמוך ועוד 1.5% מגובה היתרה

1,613 ₪ ומעלה

חוזה רכישה 320,573-646,108 ₪

השכר מחושב לפי גובה הסכום הקודם בתוספת 1.25% מיתרת הסכום עד 646,109 ₪

5,212 ₪ ומעלה

חוזה רכישה 646,109-1,938,404 ₪

גובה השכר מחושב לפי 1% מכל סכום מעל ל-646,108 ₪, בתוספת הסכום בסעיף הקודם

9,281 ₪ ומעלה

חוזה רכישה 1,938,405-3,231,195 ₪

לפי הסכום שבסעיף הקודם, בתוספת 0.75% מכל סכום בין הגבול התחתון לעליון

22,204 ₪ ומעלה

חוזה רכישה מעל ל-3,231,195 ₪

לפי הסכם בין לקוח ועורך דינו

32,057 ₪ ומעלה

הערת אזהרה - כחלק מטיפול ברישום או בחוזה

במידה ועורך הדין אשר טיפל בחוזה או ברישום המקרקעין הוא זה שמוסיף גם את הערת האזהרה

635 ₪ ומעלה

הערת אזהרה - שאינה כחלק מטיפול ברישום או בחוזה

במידה ועורך הדין הרושם את הערת האזהרה אינו עורך הדין אשר ערך את החוזה בנכס או ביצע את רישומו

907 ₪ ומעלה

בדיקת חוזה ורישום זכויות

עלות זו משולמת לעוה"ד מצד הקונה, בגובה 0.25% מערך הנכס המופיע בחוזה

0.0025

פיצול מקרקעין

בדומה לפעולות מכר רגילות ובתוספת של 50% לשכר הטרחה המקובל

1.5

פיצול בהליך תביעה

במידה והדרישה לפיצול או פירוק שותפות בנכס מגיעה לדיון בבית משפט השלום, יגבה הפרקליט 3% מערך חלקו של הלקוח במקרקעין, במינ' של 5,354 ₪

5,354 ₪ ומעלה

תביעות להשבת חזקה בנכס

בערכאות מסוג זה שכר הטרחה הנקוב הוא בגובה 2% מערך הנכס ובכל מקרה, מעל ל-5,354 ₪

5,354 ₪ ומעלה

פינוי שוכר סרבן או משתלט בנכס

לשוכרים סרבני תשלום או פינוי או לאדם שהשתלט על הנכס

5,354 ₪ ומעלה

בית משותף - ייצוג בבית המשפט

תעריף לעורך-הדין לכל הופעה בבית-המשפט

635 ₪ ומעלה

בית משותף - ניסוח והגשת בקשה

תשלום זה נגבה בנוסף לסכום שכר הטרחה המשולם עבור הייצוג בבית המשפט

1,152 ₪ ומעלה

בית משותף - ניסוח תגובה או התנגדות לבקשה

עלות לביצוע הניירת, ללא הייצוג בביהמ"ש

1,152 ₪ ומעלה

בית משותף - טיפול ברוכש נוסף

העלות הנגזרת בגובה של 0.25% מערך הנכס, ובכל מקרה יותר מ-3,024 ₪

3,024 ₪ ומעלה

בית משותף - רישום בפנקס

עלות לפי חדר בנכס, בעת טיפול ברישום זה בלבד וללא שירותים נוספים

517 ₪ ומעלה

רישום משכנתאות

העלות תהא לפי 0.5% מהסכום שלווה הלקוח, במינימום של 859 ₪

859 ₪ ומעלה

העברת משכנתאות

שכר הטרחה לפי הנחיות הלשכה לטיפול בהעברת משכנתא לגורם אחר

907 ₪ ומעלה

ביטול משכנתאות

סכום מינימום לטיפול מלא בבקשות ונושאי ביטול משכנתא

907 ₪ ומעלה

הפטר משכנתאות

העלות המינימלית לשירותיו של עורך דיו בטיפול בנושאי הפטר משכנתא

907 ₪ ומעלה

בקשת ביניים בנושא מקרקעין

העלות לניסוח הבקשה והגשתה

629 ₪ ומעלה

צווים זמניים

המחיר ייקבע להכנת הבקשה והגשתה לבית המשפט

1,835 ₪ ומעלה

ערעור למחוזי

שכר הטרחה יהא בגובה של חצי מהסכום שנגבה עבור התהליך המקורי

0.5

דיונים וישיבות בנושא הערעור - החל מהשלישית

תשלום עבור פגישה או דיון, החל מהפעם השלישית

640 ₪ ומעלה

תביעה בנושא ליקויי בניה

נגזר מגובה הפיצויים ולפי הערכת הנזק בנכס

10-15%

ייצוג בנושא הפקעת נכסים

שכר עורך הדין ייגזר מהפיצוי הכספי שייפסק לטובת הלקוח

12-20%

הוצאה לפועל - פסקי מקרקעין עד 268,010 ₪

בהליכי הוצל"פ, שכר טרחת עורך הדין יהווה 2.5% מערך הנכס, במינימום של 553 ₪

553 ₪ ומעלה

הוצאה לפועל - פסקי מקרקעין בסכום 268,011-536,137 ₪

בסכומים הללו יגבה העו"ד 2% מערך הנכס הנדון, ו-6,670 ₪ לכל הפחות

6,670 ₪ ומעלה

הוצאה לפועל - פסקי מקרקעין - 536,138 ומעלה ₪

הסכומים הנהוגים הם בגובה 1-1.5% מערך המבנה או המגרש, בגובה מינ' של 10,698 ₪

10,698 ₪ ומעלה

גישור בנכסי דלא ניידי

עלות שעתית לייצוג וטיפול בהליכי גישור נדל"ן

600-1,200 ₪

מכתבי התראה

העלות למכתב התראה יחיד

235 ₪ ומעלה

כתבי הרשאה כלליים

לניסוח והעברת כתב הרשאה כללי אחד

435 ₪ ומעלה

כתבי הרשאה בלתי-חוזרים

שכר הפרקליט להכנת כתב הרשאה בלתי-חוזר

435 ₪ ומעלה

תצהירים

עלות לתצהיר חתום אחד, לא כולל מע"מ

435 ₪ ומעלה

חוות דעת

התעריף המינימאלי הנהוג לכתיבת חו"ד אחת, לפי הנחיית לשכת עורכי הדין בישראל

907 ₪ ומעלה
טיפים שימושיים

בנים ממשיכים

מינוי "בן ממשיך" הוא ייחודי למושבי עובדים שבהם הילדים יכולים ליהנות מפרי עמל ההורים ומנחלתם - אך בן ממשיך שיבסס את חייו במשק ולא ירשום את מינויו כדין, עשוי למצוא את עצמו במלחמה משפטית מצערת מול אחיו על זכויות הנחלה


ההיבט המשפטי של תמ"א 38

תוכנית המתאר הארצית לחיזוק מבנים קיימים (תמ"א 38) מיטיבה עם גורמים רבים, אך עלולה להציב בעיות וכשלים אם הגורמים השונים לא ינקטו בזהירות המשפטית הנדרשת


דיור מוגן

בטרם כניסתם של דיירים לדיור מוגן עליהם לחתום על הסכם ארוך ומורכב בעל תנאים רבים - בשל מורכבות הנושא מומלץ מאוד להתייעץ עם עו"ד בתחום הנדל"ן שיבדוק את ההסכם לפרטי פרטים וימנע טעויות מצערות


דיור ציבורי

השיכון הציבורי בישראל מציע פתרונות דיור לאוכלוסיות שמתקשות כלכלית ועומדות בתנאי זכאות בסיסיים - עורכי דין מטפלים בזכות הדייר לרכישת דירה, כמו גם בחובות החברה הבונה כלפי הדייר


דיני מושבים

דיור במושבים או בקיבוצים כולל מחויבויות דו צדדיות - רכישת שטח אדמה שמיועד לגידול חקלאי אינו בהכרח מחייב את הקונה בשימוש חקלאי, ייעוץ משפטי יכול לסייע רבות לבעל האדמה בפתיחת עסק בעל אופי אחר בשטח הנרכש


דמי מפתח

דמי מפתח הם מעין עסקת נדל"ן שבה דייר רוכש זכויות בנכס כלשהוא ולכן ממשיך לשלם שכירות נמוכה לאורך השנים - בעבר עודדה הממשלה רכישת נכסים בצורה זו, אך מנגנון זה לוקה בלא מעט עיוותים שעשויים לגרור את שני הצדדים לעימותים משפטיים


היטל השבחה

היטל השבחה הינו תשלום שמוטל על בעל קרקע כלפי הוועדה המקומית לתכנון ובניה, זאת בשל אישור תב"ע שמביא לעליית ערך הקרקע - במידה וישנה מכירה של הקרקע, יש לבדוק האם היטל ההשבחה מוטל על הקונה או המוכר


הסכמי שכירות

רבים בישראל חיים בדירות שכירות וחושבים בטעות שהסכם שכירות הוא בסך הכל חוזה פשוט שניתן לבטלו כמעט בכל עת - אך הוא חוזה משפטי לכל דבר, גם אם הוא הורד מהאינטרנט


חוזה מקרקעין

חוזה מקרקעין הוא חוזה לרכישת נכס או למכירת נכס - זהו חוזה מורכב שכולל סוגיות משפטיות שאינן בהכרח בהירות לאנשים שאינם בעלי השכלה משפטית


קבוצות רכישה

קבוצת רכישה היא קבוצת אנשים שמחליטה לבצע רכישה ובנייה של קרקע אחת או יותר באופן קיבוצי - הם עושים זאת ע"י הפחתת עלויות ורכישה במחירים אטרקטיביים, מומלץ לקבל ייעוץ משפטי לפני הצטרפות לקבוצה כזו

חוות דעת אחרונות

נתנאל מויאל עו"ד ומגשר

20-08-2017

משך את הזמן בתיק ולאחר מכן טוען שזו אסטרטיגיה. שולח אותי לפתוח את התיק בבית המשפט. לא עקבי עם עצמו - בשיחה הראשונה טען שהוא לא עובד דרך הטלפון אך לאחר שקיבל תשלום ביקש לעבוד דרך הטלפון. סירב לשלוח מכתב לצד השני כשהתבקש . סירב למסור העתק של החוזה שנחתם להעסקתו לעיון לפני החתימה ולאחריה . לאחר סיום ההתקשרות כשהתבקש למסור העתק של החוזה קרע את החוזה ולאחר התעקשות שלח העתק דיגיטאלי של הגזרים הקרועים בצרה לא קריאה.
בגדול לא מתנהל בדרך ראיוה, לא מומלץ, נותן הרגשה שהתיק לא מטופל על הצד הטוב ביותר.

סבלנות ושירותיות
מאוד לא מרוצה
המחיר שהוצע/נגבה?
מופרז
שביעות רצון כללית
מאוכזב קשות
מקצועיות
חובבן
שם עורך הדין
נתנאל מויאל

תמיר מ.דניאל - עו"ד ונוטריון

04-08-2015

ייצג את בעלת הבית ממנה שכרתי דירה במשך 8 שנים. בסיום החוזה הסתבר שאיבד את הצ'קים שהפקדתי בידיו, צ'קים פתוחים עבור חשמל וארנונה. לאחר שלא מצא אותם האשים אותי בניהול לא תקין שלא בדקתי מולו שהצ'קים אצלו בכל שנה, למרות שבפועל בדקתי מול בעלת הבית, מכרה ותיקה שלו, שאישרה שהם קיימים. אמר שהוא מוכן להמשיך טיפול בנושא רק אם אני אמציא לו את הקבלה שרשם בזמן חתימת החוזה כדי שיראה שגם אני מתאמץ. עד אז הוא בכלל לא בטוח שהצ'קים אצלו ומוכן לרשום לי תצהיר שהוא לא ישתמש בהם. כל זאת בצורת ביטוי שאינה מצופה מאדם שמייצג את המשפט בישראל. מנסיוני האישי לא ממליץ בכלל.

סבלנות ושירותיות
מאוד לא מרוצה
המחיר שהוצע/נגבה?
סביר
שביעות רצון כללית
מאוכזב קשות
מקצועיות
חובבן
שם עורך הדין
דניאל תמיר

מרחבי יהל, עו"ד

28-07-2015

עבודה מצויינת , אדם הגון, קשה למצוא עורכי דין הגונים והוא הראשון שמצאתי. לקח מחיר סביר ביותר ונתן המון.

סבלנות ושירותיות
מרוצה מאוד
המחיר שהוצע/נגבה?
מצויין
שביעות רצון כללית
מדהים אמליץ בחום
מקצועיות
הכי מקצוען שפגשתי
שם עורך הדין
עורך דין מרחבי יהל

יוסף מאור, עו"ד

31-05-2015

עורך דין מקסים, מקצועי, שמבין עניין. עשינו תמ"א 38 לבניין, ולפניו היו לנו כמה עורכי דין, שסיבכו אותנו. הוא עשה סדר וגם השיג לנו דברים שעורכי דין קודמים לא הצליחו להשיג לנו בחוזה. מומלץ מאוד מאוד

סבלנות ושירותיות
מרוצה מאוד
המחיר שהוצע/נגבה?
מצויין
שביעות רצון כללית
מדהים אמליץ בחום
מקצועיות
הכי מקצוען שפגשתי
שם עורך הדין
יוסף מאור

דודי מאור משרד עורכי דין

09-03-2015

עו"ד מקצועי, מלא בידע ובהבנה של נושא המקרקעין. עזר לי בהתנהלות מול מנהל מקרקעי ישראל וחסך לי המון זמן וכסף. מומלץ ביותר.

סבלנות ושירותיות
מרוצה מאוד
המחיר שהוצע/נגבה?
מצויין
שביעות רצון כללית
מדהים אמליץ בחום
מקצועיות
הכי מקצוען שפגשתי
שם עורך הדין
דודי מאור

הצעות מחיר

לא נמצאו הצעות מחיר