מחירון / שימושון עורך דין משפחה וירושה

מחירון מומלץ

ייעוץ בנושאי משפחה

עלות לפגישת ייעוץ ראשונה או שנייה עם עו"ד המתמחה בדיני משפחה

541 ₪ ומעלה

ייעוץ בנושאי משפחה - לרבות מסמכים

תעריף שכר טרחה לעו"ד לפגישות הראשונות, הכוללות גם בדיקת מסמכים

907 ₪ ומעלה

מכתבי התראה

ניסוח מכתב התראה חתום ושליחתו לצד הנוגע לדבר

235 ₪ ומעלה

תצהיר חתום

עלות מינימלית להכנת תצהיר והחתמתו על ידי הלקוח

435 ₪ ומעלה

כתב הרשאה מכל סוג

תעריף לניסוח כתבי הרשאה מסוג כללי או בלתי חוזר, לא כולל מע"מ

435 ₪ ומעלה

חו"ד עורך-דין

הכנת חוות-דעת בעלת תוקף משפטי בנושאי משפחה וירושה

907 ₪ ומעלה

קביעת גיל

בקשה המוגשת לבית-הדין לענייני משפחה. העלות המצוינת לייצוג בערכאות בנושא

629 ₪ ומעלה

תעודת רווקות

תשלום להפקת אישור על רווקות בבית הדין הרבני

859 ₪

הסכם ותעודת זוגיות

ניסוח והחתמת הסכם זוגיות אזרחי על ידי עורך-דין, מתן העתקים חתומים נוספים לשני הצדדים ותעודת זוגיות בעברית לכל אחד מבני הזוג

500-1,500 ₪

תעודת זוגיות בינלאומית

תוספת לתעודת זוגיות נוספת, באנגלית, לשני בני הזוג

200-500 ₪

הסכם זוגיות - מסמך באנגלית

תוספת להפקת מסמך זוגיות חתום נוסף על המסמך הכתוב בעברית

200-500 ₪

היתר נישואין ללא התנגדות

עלות לייצוג בהליך בבית הדין הרבני, כאשר לא קיימת התנגדות

1,093 ₪ ומעלה

היתר נישואין בהתנגדות

ייצוג במתן היתר נישואין בביה"ד הרבני, במידה וקיימת התנגדות

2,142 ₪ ומעלה

תעודת נישואין

עלות להפקת אישור לנישואין דרך בית דין רבני

764 ₪

תביעת שלום בית

ייצוג בהליכי שלום בית בבתי דין רבניים

1,093 ₪ ומעלה

בקשת גט ללא הסכמה

תעריף מינימלי לייצוג צד אחד בבקשות גט בבתי דין רבניים, במידה ואין הסכמה של הצד השני

2,694 ₪ ומעלה

בקשת גט בהסכמה

הליך סטנדרטי לבקשת גט בבי"ד רבני בתעריך עורך הדין המייצג

1,093 ₪ ומעלה

בי"ד רבני - דיון שלישי ואילך

שכ"ט של עורך-דין בכל דיון בבית דין רבני לאחר השניים הראשונים

423 ₪ ומעלה

הגשת ערעור לביה"ד הרבני הגדול

העלות הנהוגה תהא בגובה מחצית מהסכום שנקבע לתשלום במהלך הערכאה המקורית, במינימום של 782 ₪

782 ₪ ומעלה

הסכם ממון

התשלום עבור עריכת הסכם לפני או בסמוך למועד הנישואין והחתמתו על ידי שני בני הזוג

5,000-20,000 ₪

אימות הסכם ממון

מתן אישור נוטריון לאמיתותו ומקוריותו של הסכם ממון קיים

400-500 ₪

הסכם גירושין - 80,654 ₪ ומטה

העלות לניסוח הסכם המקובל על שני הצדדים והחתמתו, כעלות נגזרת מערך הרכוש והנכסים המחולק

1,613 ₪ ומעלה

הסכם גירושין - 80,655-320,572 ₪

בסכומים הללו, יגבה עורך הדין 2% מ-80,654 ₪ הראשונים ועוד 1.5% מהיתרה

2,105 ₪ ומעלה

הסכם גירושין - 320,573-646,108 ₪

בסכומים בגובה זה, שכה"ט יהווה 2% מ-80,654 ₪, בתוספת 1.5% מהחלק העוקב עד 320,572 ₪ ועוד 1.25% מהיתרה

5,212 ₪ ומעלה

הסכם גירושין - 646,109-1,938,404 ₪

בנוסף לסכום מהסעיף הקודם, ישלם הלקוח 1% לפחות מיתרת הסכום עד הגבול העליון

9,281 ₪ ומעלה

הסכם גירושין - 1,938,405-3,231,195 ₪

על הגובה השכר מהסעיף הקודם יתווסף שכ"ט בגובה 0.75% מיתרת ערכו הכספי של הרכוש המחולק

22,204 ₪ ומעלה

הסכם גירושין - 3,231,196 ₪ ומעלה

בסכומים בגובה זה יוסכם שכר הטרחה בין הלקוח ועורך דינו, בגובה מינ' של 32,057 ₪

32,057 ₪ ומעלה

מזונות - 26,375 ₪ לשנה ומטה

תביעה הנידונה בביה"ד לענייני משפחה, כאשר שכר הטרחה הנהוג הוא בגובה של 15% מערכה הכספי של התביעה למשך שנה אחת

15%

מזונות - 26,376-107,217 ₪ לשנה

בתביעות מסוג זה ייגזר השכר בגובה 10% מערך שנתי של המזונות

10%

מזונות - 107,218-1,053,628 ₪ לשנה

עבור סכום המינימום של התביעה לכל שנה יגבה עורך הדין 10% באופן חד פעמי, בתוספת של 4% מיתרת הסכום השנתי

10,721 ₪ ומעלה

מזונות - 1,053,629 ₪ לשנה ומעלה

בתביעות בסכומים גבוהים במיוחד, ייקבע השכר באופן פרטי בין עוה"ד והלקוח, עם רצפה של 49,361 ₪

49,361 ₪ ומעלה

בקשת אימוץ

תעריף מינ' לניסוח, הגשת בקשה וייצוג בבימ"ש לענייני משפחה, כאשר הבקשה נידונה ללא התנגדויות

3,634 ₪ ומעלה

בקשת אימוץ בהתנגדות

במידה וקיימת התנגדות, תהא זו העלות המינימלית לייצוג וניהול ההליך המשפטי

4,542 ₪ ומעלה

מינוי אפוטרופוס

ניסוח וייצוג בעת הגשת בקשה לאפוטרופסות על קטין או בוגר בעל מגבלה, באין התנגדות

3,634 ₪ ומעלה

מינוי אפוטרופוס בהתנגדות

הגשת הבקשה במקרי התנגדות גוררת עלות מינימלית בתוספת של 25%

4,542 ₪ ומעלה

בקשות אחרות בנושאי אימוץ ואפוט'

עלות לייצוג בכל הליך אחר בנושאי אפוטרופסות ואימוץ בביהמ"ש למשפחה

1,835 ₪ ומעלה

אימוץ ואפוטרופסות - פגישה שלישית ואילך

תעריף עורך הדין לפגישת ייעוץ או ייצוג בדיון בשלבים מתקדמים

640 ₪ ומעלה

משמורת - בית דין רבני

עלות לייצוג בנושאי משמורת רגילים על קטין תחת ערכאה רבנית

1,093 ₪ ומעלה

משמורת - בית דין רבני - בהתנגדות

ייצוג של עורך דין בנושאי משמורת בבתי דין רבניים במקרי התנגדות

2,694 ₪ ומעלה

צוואה ליחיד

תעריף מינימלי לניסוח צוואה לאדם אחד והחתמתו בפני עורך דין

1,835 ₪ ומעלה

צוואה כפולה והדדית

בעת עריכת צוואה לשני בני זוג או קרובי משפחה, המותירים את עזבונם זה לזו

2,682 ₪ ומעלה

אישור צוואה

החתמת צוואה על ידי עד יחיד בפני עורך דין

250-350 ₪

אישור צוואה בשתי חתימות

החתמת צוואה בפני עורך דין, ע"י שני עדים

400-500 ₪

בקשת ביצוע צוואה או צו ירושה

התעריף הנהוג הוא בגובה 1.5% מערכו הכספי של העזבון, הליך המתבצע בביהמ"ש לענייני משפחה או אצל הרשם לנושאי ירושה ועזבונות

3,634 ₪ ומעלה

בקשת ביצוע צוואה או צו ירושה בהתנגדות

במקרי התנגדות, יהא התעריף בגובה של כ-2%

5,451 ₪ ומעלה

מינוי מנהל עזבון

לייצוג בבקשה למינוי מנהל עזבון באין התנגדות, יגבה עורך הדין 1.5% מערך העזבון ולא פחות מ-3,634 ₪

3,634 ₪ ומעלה

מינוי מנהל עזבון בהתנגדות

בייצוג בבקשות למינוי מנהל עזבון במקרי התנגדות, תתווסף עלות של כ-25% לעומת ערכאה רגילה

5,451 ₪ ומעלה

עזבון - דיון שלישי ואילך

לאחר שני הדיונים הראשונים, תהא עלות הפגישה בגובה הבא

640 ₪ ומעלה
טיפים שימושיים

אלימות במשפחה

אלימות בתוך המשפחה כוללת גם אלימות מילולית והתנהגותית וכמובן אלימות פיסית - בישראל אלימות כזו היא כמעט הנפוצה ביותר (ומקדימות אותה אלימות במשטרה ובצבא) ועל פי רוב היא מתקיימת מצד הגברים כלפי ילדיהם או נשותיהם


גירושין בישראל

הליכי הגירושין במדינת ישראל נמצאים בסמכותו של בית הדין הרבני ואילו סוגיות נלוות (חלוקת רכוש, מזונות אישה וילדים ומשמורת על הילדים) אינן בהכרח כרוכות בתביעה זו


הסכם גירושין

הליכי גירושין יכולים להתנהל בהסכמה ובאמצעות עריכת הסכם - כך הם משאירים את גורלם בידם (ולא בהחלטת בית המשפט) ואף נמנעים ממשקעים שונים שעלולים להשפיע גם על הילדים


חלוקת רכוש

זוגות נשואים או ידועים בציבור שמחליטים לפנות לדרכים נפרדות עושים זאת בהסכמה, או לחילופין בהגשת תביעות הדדיות בנוגע לרכוש - רכוש משותף כולל נכסים כדירה ומכונית, אך גם זכויות כמו קרנות השתלמות ופיצויי פיטורין


ירושה

ירושה היא העברת נכסיו של אדם לאחר מותו, ע"פ צוואה או סדרי עדיפויות שקבועים בחוק הירושה - מערכת היחסים בין היורשים השונים וגם היקף הרכוש הנותר, עשויים להצית לא מעט מחלוקות בין הצדדים


קביעת המשמורת

בעת פרידת בני זוג שיש להם ילדים, יש לקבוע מיהו ההורה שעמו הילדים יגורו ומיהו ההורה שישמור על קשר במסגרת הסדרי ראייה - קביעת המשמורת נתונה לשיקול דעת בית המשפט ומתבססת על עקרון טובת הילד בלבד


פונדקאות

פונדקאות הוא הליך שבמסגרתו אישה נושאת ברחמה עובר של בני זוג אחרים, זאת על מנת להעביר את הילד להוריו הביולוגיים מיד לאחר לידתו - בישראל זהו הליך מורכב אך אפשרי וכולל עריכת הסכמים שונים


אפוטרופוס

חוק האפוטרופסות מסדיר את יכולתו של האדם לדאוג לכל ענייניו (גוף ורכוש) וכן לשמש כאפוטרופוס לקטינים פסולי דין ולקשישים במצב סיעודי - ההחלטה על מינוי שכזה נתונה לרשויות הרווחה או לבית המשפט


הסכם ממון

מטרתו של הסכם ממון היא להסדיר את יחסיהם של בני זוג בנוגע לרכושם המשותף ובדרך כלל הוא נערך כאשר ישנם פערים כלכליים משמעותיים בין בני הזוג - החוזה הוא מורכב ודורש אישור של בית המשפט או בית הדין הרבני


ידועים בציבור

ידועים בציבור הוא מושג שנועד להגדיר יחסי בני זוג שמנהלים מערכת יחסים ללא נישואין - ההכרה בהם נשענת על חיי המשפחה שלהם וניהול משק הבית המשותף שלהם, הכרה זו היא בעלת השלכות חברתיות ומשפטיות רבות

חוות דעת אחרונות

בן איתמר שרה, עו"ד

03-04-2016

נפלאה. אנושית.  חריפה. ענווה.  יסודית. אמינה.  מומלץ מכל הלב

סבלנות ושירותיות
מרוצה מאוד
המחיר שהוצע/נגבה?
מצויין
שביעות רצון כללית
מדהים אמליץ בחום
מקצועיות
הכי מקצוען שפגשתי
שם עורך הדין
בן איתמר שרה

טל איטקין משרד עו"ד

28-10-2015

עורכת דין הכי טובה שהכרתי, תודה לך טלי איטקין!

סבלנות ושירותיות
מרוצה מאוד
המחיר שהוצע/נגבה?
מצויין
שביעות רצון כללית
מדהים אמליץ בחום
מקצועיות
הכי מקצוען שפגשתי

טל איטקין משרד עו"ד

03-06-2015

כל כך מקצועית, כל כך אדיבה! עשתה ועושה עבודה מעולה בתיק שלי

סבלנות ושירותיות
מרוצה מאוד
המחיר שהוצע/נגבה?
מצויין
שביעות רצון כללית
מדהים אמליץ בחום
מקצועיות
הכי מקצוען שפגשתי
שם עורך הדין
עו"ד טל איטקין

טל איטקין משרד עו"ד

05-04-2015

התנהלות מעולה!

סבלנות ושירותיות
מרוצה מאוד
המחיר שהוצע/נגבה?
מצויין
שביעות רצון כללית
מדהים אמליץ בחום
מקצועיות
הכי מקצוען שפגשתי
שם עורך הדין
טל איטקין

טל איטקין משרד עו"ד

11-01-2015

עבודה מצויינת , ממליצה בחום !

סבלנות ושירותיות
מרוצה מאוד
המחיר שהוצע/נגבה?
מצויין
שביעות רצון כללית
מדהים אמליץ בחום
מקצועיות
הכי מקצוען שפגשתי
שם עורך הדין
טל איטקין

הצעות מחיר

לא נמצאו הצעות מחיר