מחירון / שימושון עורך דין איכות הסביבה

מחירון מומלץ

ייעוץ בענייני איכות הסביבה

גובה מינימלי לשכר טרחה, כהנחיית לשכת עורכי הדין בישראל

541 ₪ ומעלה

ייעוץ בנושאי איכות הסביבה - לרבות מסמכים

שכר מינימלי לפגישת ייעוץ בנושאי איכות הסביבה, הכוללת גם בדיקת מסמכים

907 ₪ ומעלה

פגישת ייעוץ/ישיבה שלישית ואילך

שכ"ט לפי הנחיות לשכה, לכל ישיבה או פגישה אחרי השתיים הראשונות

640 ₪ ומעלה

ניסוח ושליחת התראה

ניסוח התראה ושליחת העתק כתוב לצד או צדדים במהלך המשפטי

235 ₪ ומעלה

ניסוח תצהיר

עלות מינימלית להכנה והחתמה של תצהיר בעל תוקף משפטי

435 ₪ ומעלה

ניסוח כתב הרשאה

גובה המינימום המותר לכתיבת כתב הרשאה סטנדרטי על ידי עורך דין

435 ₪ ומעלה

הכנת חו"ד

תעריף לניסוח של חו"ד משפטית על ידי עורך דין, לפי הקבוע ע"י לשכת עורכי הדין

907 ₪ ומעלה

ייצוג משפטי בענייני איכות הסביבה

עלות מקובלת לייצוג משפטי בנושאי איכות הסביבה ועררים רלוונטיים. שכר עו"ד יחושב לפי ערך של 7.5% מהסכום הנדון ולא יפחת מ-1,505 ₪

1,505 ₪ ומעלה

עריכת ערעור בנושא איכות הסביבה, פסולת וזיהום

לשירותים משפטיים מחוץ לאולם הדיונים, יגבה עורך הדין 7.5 אחוזים מערך התביעה ולא פחות מ-859 ₪

859 ₪ ומעלה

תביעה כספית עד 26,376 ₪

ההנחייה לגובה שכר טרחה של 15% מערך הסכום השנוי במחלוקת, ו-794 ₪ לכל הפחות

794 ₪ ומעלה

תביעה בסכום 26,376-107,217 ₪

הגדרת לשכת עורכי הדין היא ל-10% מערך התביעה, במינימום של 3,963 ₪

3,963 ₪ ומעלה

תביעה בסכום 107,218-1,053,628 ₪

שכר הטרחה במקרה זה יהיה בערך 10% ממדרגת החישוב הקודמת, ועוד 4% מהערך היתרה

10,722 ₪ ומעלה

תביעה בסכום 1,053,629 ₪ ויותר

בסכומי תביעה בגובה זה, יוסדר שכר הטרחה בין עורך הדין והלקוח ששכר את שירותיו, במינימום של 49,361 ₪

49,361 ₪ ומעלה

הגשת בקשת ביניים

עלות כל הגשה לבית משפט השלום מחוץ לדיונים עצמם

629 ₪ ומעלה

ערעור לביהמ"ש המחוזי

בהליכים אלו מקובל לגבות מחצית מהסכום ששולם בהליך המקורי, ולא פחות מ-5,354 ₪

2-7.5%

ערעור לביהמ"ש העליון

גובה שכ"ט יהיה מחצית מהסכום שנגבה בערכאה הראשונה, ויותר מ-7,105 ₪

2-7.5%
טיפים שימושיים

טיפול בבעיית הפסולת

הגידול באוכלוסייה בישראל האיץ את בעיית הפסולת - העלויות הגבוהות של סילוק הפסולת מביאות לכך שגורמים שונים מנסים לחסוך בהוצאות אלו וכך גורמות נזק ליחיד ולציבור, אך ניתן להילחם בכך


גורמי זיהום מים

ישנם גורמים רבים לזיהום המים שהולך ומתגבר במדינה - רשויות ששופכות מי שופכין לים או לנחלים, מפעלים שאינם משקיעים זמן ומשאבים במערכות סינון חדישות וכן תחנות דלק שתחזוקן הלקוי עלול להביא לחלחול רעלים למי התהום שאותם אנו שותים


קרינה

קרינה שנובעת ממתח חשמלי גבוה הינה חמורה ביותר ובמפתיע היא כמעט ולא זוכה לתשומת הלב הראויה - קו מתח כזה שעובר ליד בניינים מאוכלסים עלול לסכן מאוד את הדיירים


חומרים מסוכנים

חומר מסוכן מהווה מפגע סביבתי לכל דבר ועניין משום שהוא עלול לגרום למחלות חלילה - כמו כן, חומרי הדברה וכימיקלים עלולים גם לגרום לעננים רעילים וזיהום מי ים


מים אפורים

מים אפורים נקראים כך בשל צבעם המלוכלך והם נקראים גם "דלוחים" - אלו מים שהגיעו לביוב ואינם ראויים לשתייה והרשויות בישראל נדרשות למחזר אותם ולמכור אותם לשימוש חקלאי


פסולת רפואית

פסולת רפואית כוללת פסולת נוזלי גוף ופסולת תחבושות עם חומרים מזוהמים ודם וכן פסולת מעבדות רפואיות - המשרד לאיכות הסביבה וכן משרד הבריאות אמונים על הטיפול בפסולת המסוכנת


שפכים תעשייתיים

בישראל מיוצרים שפכים תעשייתים רבים מדי שנה - הם נחשבים לגורם מזהם במיוחד שמאיים על הגנת הסביבה


שפכים עירוניים

ניתן לזהות פערים שקיימים בין התנהלות הגורמים שמייצרים שפכים מזהמים לבין דרישות דיני השפכים וכך לצמצם אותם לטובת הסביבה ומעמדו המשפטי של התאגיד המזהם


אריזות

חוק האריזות דורש מיצרנים ויבואנים למחזר אריזות - זאת בשל כמות גבוהה של חומרים מסוכנים שנמצאים בהן


גזי חממה

בישראל התקבלה קביעה חדשנית ביותר שנקראת חוק אויר נקי - על פי הקביעה, פליטה של גזי חממה נחשבת כפעולת זיהום אוויר לכל דבר ועניין

חוות דעת אחרונות
לא נמצאו חוות דעת
הצעות מחיר

לא נמצאו הצעות מחיר