"אדיר" יהודה בנימיני

מפת האזור של "אדיר" יהודה בנימיני